2 Котки, 1 кутия (видео на деня)

Дайте на котката най-красивите играчки в света, най-скъпите, най-креативните, винаги ще се забавлявате с картонена кутия !

Това наблюдение, което много майстори могат да направят с неблагодарна котка днес е истината за света на котките

Това е и котката Мару, която най-добре илюстрира привързаността, което едно животно може да има към обикновена картонена кутия.

Тези две котки нямат изключение от правилото и вземат добро Времето с три пъти нищо

Докато едната от тях не е поставена в кутия !


Тази котка е отворила своя собствена кутия

Следвайте връзката за повече видеоклипове за котки.